به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!

نحوه روشن کردن پیپ

نحوه روشن کردن پیپ چگونه است؟

بهترین نتیجه پس از روشن کردن پیپ زمانی بدست می آید که آتش به قسمت میانی آتشگاه شما رسیده باشد و قسمت فوقانی آتشگاه نیز نسوخته باشد. البته قبل از روشن کردن پیپ میبایستی آن را پر کنید. لذا ابتدا پیپ خود را درون کیسه توتون ببرید و با انگشت شصت خود توتون را درون آتشگاه بریزید (این صحیحترین روش است)، مقدار توتون باید تقریبا حجم فشرده شده ای داشته باشد. برای روشن کردن پیپ دو روش متداول وجود دارد. روش اول آنکه سیخ پیپ را درون توتون فرو برده و یک مخروط ایجاد کنید به صورتی که شکم آن قسمت میانی پیپ باشد. با فندک مخصوص آتش را به توتون نزدیک کنید و سپس چند پک بزنید تا آتش فعال شود. پس از آن با سیخ روی پیپ بکشید تا توتون روی پیپ را دوباره بپوشاند. لازم است توجه داشه باشید آن مقدار آتش به پیپ خود نزدیک کنید که سطح توتون شما نسوزد. روش دوم بدین صورت است بعد از آنکه توتون را در پیپ ریختید آنقدر توتون را با انگشت فشار دهید که حجم آن زیاد فشرده نشده باشد. سپس آتش را به توتون نزدیک کنید و شروع به کشیدن نمائید تا آنجایی که از امر کم کم و آهسته شروع شود. توجه نمائید بهترین حالت زمانی است که آتش را در قسمت میانی پیپ نگه دارید. البته در قسمت “درباره پیپ” روش پر کردن برای پیپ های اسلاید هول (پیپ هایی که سوراخ انها بوسیله مته های برقی سوراخ شده ) آمده است.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.